LISTE 1 I GL

Et stærkt, fagligt fællesskab

Et stærkt fagligt fællesskab Liste 1 har med Tomas Kepler på formandsposten i denne valgperiode stået i spidsen for GL - det arbejde ønsker vi at fortsætte. Liste 1 står for samarbejde mellem alle skoleformer i GL. Sammen er vi stærkest. Klassisk fagforeningspolitik Fagforeningsdyder som solidaritet, sammenhold og kollektiv styrke er stadig relevante. Liste 1 vil være medlemmernes garant for, at GL står for klassisk fagforeningspolitik, hvor medlemsinvolvering og solidariske, kollektive løsninger er grundlaget for det faglige arbejde. GL skal arbejde for...

Læs mere

BLOGS

Her kan du læse debatindlæg fra Liste 1’s
kandidater og nuværende medlemmer af GL’s hovedbestyrelse.

Morten Søding Sørensen

Taxametersystemet skal ændres!

Gymnasieskolen, den 18. marts 2022

Med nuværende taxametersystem skal der kun ske få ændringer i elevantallet, før økonomien på et mindre gymnasium knækker. Det har flere oplandsgymnasier og gymnasier i tyndt befolkede dele af Danmark...

18:41 | 18.3.2022 | Morten Søding Sørensen
Andreas Aalund Moeskjær

Taxametersystemet skal ændres!

Gymnasieskolen, den 18. marts 2022

Med nuværende taxametersystem skal der kun ske få ændringer i elevantallet, før økonomien på et mindre gymnasium knækker. Det har flere oplandsgymnasier og gymnasier i tyndt befolkede dele af Danmark...

18:40 | 18.3.2022 | Andreas Aalund Moeskjær
Mai Møller Nielsen

Teknologiforståelse: Om respekten for de stærke uddannelsesprofiler og at sparke en åben dør ind

Gymnasieskolen, den 12. marts 2022

Danske Gymnasier er gået sammen med blandt andre Dansk Industri, Dansk Metal, Skolelederforeningen og måske mere overraskende Danmarks Lærerforening om et politisk forståelsespapir, der ønsker teknologi som selvstændigt fag på...

15:33 | 12.3.2022 | Mai Møller Nielsen

KANDIDATER

Her kan du læse om Liste 1’s
kandidater til GL’s hovedbestyrelse.