Jeg startede som gymnasielærer i 2015 oven på OK13 og med 2% besparelsernes indmarch. Derfor kender jeg kun til et arbejdsmiljø, der er under pres pga. mange hold, travle kolleger, reformer og fyringer. Men jeg kom fra 10 år i museumsverdenen, hvor man ikke har en fagforeningskultur. Så jeg kom fra et liv med projektansættelser og alles kamp mod alle om få lønmidler, og arbejdspladser, hvor det er normen, at man leverer store mængder ulønnet arbejde. Derfor oplevede jeg faktisk fornuftige arbejdsforhold og gennemsigtig lønpolitik i gymnasieskolen – men jeg har også set, hvordan arbejdsforholdene er under pres. Den eneste fornuftige vej til at sikre gode arbejds- og lønforhold er for mig at se gennem et stærkt medlemsfællesskab på tværs af skoleformer, der kan samle sig om brede aftaler.

Derfor mener jeg, at GL skal arbejde for:

  • Et GL der samler og repræsenterer alle skoleformer, og som prioriterer medlemsinddragelse og solidaritet. Der skal ikke være forskel på løn- og arbejdsvilkår på tværs af ungdomsuddannelser, og de, der ligger i bunden, skal løftes.
  • At deltid ikke ender som en individuel håndtering af stigende arbejdspres. Det skal være muligt at være ansat fuld tid, også når man har småbørn og fritidsinteresser eller gamle forældre. Derfor er der stadig brug for at kæmpe for mere jævn arbejdsbelastning, lokale arbejdstidsaftaler og gennemsigtighed i opgavefordelingen.
  • At gymnasier ikke er virksomheder, og at uddannelse er en investering. Der skal tilføres flere midler til sektoren gennem et ændret taxameter, så gymnasier i de større byer ikke skal kæmpe om eleverne, og der i andre områder fortsat kan være et reelt udbud af uddannelse, også med mindre ungdomsårgange.
  • Tid til god undervisning, den enkelte elev og efteruddannelse, der giver mulighed for faglig udvikling og fordybelse. Efteruddannelse af undervisere er under pres oven på besparelser, og nu også corona. Samtidig er meget efteruddannelse endt som ”work smarter, not harder” kurser og en masse ”best case practice” studier, hvor man bliver konfronteret med, hvor meget bedre ens undervisning kunne være, hvis man havde mere tid til forberedelse. Det skal der gøres op med, og efteruddannelse skal tilbage i fagene.