Genindførelse af nationale standarder

De senere år har vi set en erodering af de nationale standarder i gymnasieskolen. Det seneste skud på stammen er da man ved 2017 reformen ændrede SRP censureringen fra at være en national udstukket akkord til en lokalt bestemt/aftalt aftale. Dette har haft en stor betydning for hvor meget tid den enkelte lærer har af tid til at bruge på SRP´en. Jeg mener at vi i GL skal arbejde for at vi igen får nogle nationale standarder, her ville SRP´en være et godt sted at starte.

Alle skal have gennemsigtighed

Ved OK21 fik GL endeligt indrømmelser på arbejdstid, særligt vigtigt var, at der skal være gennemsigtighed i opgavefordelingen. Denne ret for den enkelte medarbejder skal GL arbejde for at udvide så at ledelserne i fremtiden skal sætte timer på de enkelte opgaver uanset størrelse.

Opgør med skæv arbejdsbelastning

GL skal arbejde for at der laves strukturelle reformer med ungdomsuddannelserne så at lærerne har bedre mulighed for at få arbejdsliv og privatliv at gå op. Lad os tage ministeren op på ordet og få afskaffet eller ændret grundforløbet så det ikke medfører at nogle lærere skal arbejde 75% af en årsnorm det første halve år. På gymnasier med HF, har reformen medført vintereksamener i faget KS, her skal GL arbejde for at KS igen bliver et 2-årigt fag, så lærerne op til juleferien ikke skal sidde og lave eksamensspørgsmål, gennemføre eksamen, samtidigt med de skal gennemføre almindelig undervisning.