NEJ til flere nedskæringer
Ungdomsuddannelserne kan ikke klare flere nedskæringer, derfor skal GL arbejde utrætteligt for at få fjernet omprioriteringsbidraget, som nu på fjerde år er med til at fjerne kvalitet fra sektoren. GL skal desuden arbejde for at få ressourcer tilført, så lærerne ved landets ungdomsuddannelser igen får mulighed for at levere den kvalitetsundervisning som eleverne har krav på.

NEJ til mere decentral løn
Ved OK18 var et af statens modkrav mere decentral løn. Dette stod vi imod denne gang sammen med de øvrige fagforeninger. Men vi kan være sikre på at kravet bliver rejst igen ved OK21. Mere decentral løn betyder at vi vil opleve større forskel i lønningerne på lærerværelserne, mere forskel i løn mellem mænd og kvinder samt mere lønforskel gymnasierne imellem. Derfor skal GL arbejde for at en større del af lønnen er centralt bestemt, det giver en langt større retfærdighedsfølelse og mindre tilfældighed i løndannelsen.

JA til at tale ungdomsuddannelserne op
Danmark MÅ være det eneste land hvor man ikke anerkender værdien af at uddanne de unge. Man hører politikkerne sige igen og igen at uddannelse er en omkostning, at de unge er dovne, at de unge overuddanner sig.
Det må igen være på tide at værdien af kvalitetsuddannelse bliver talt op,, og denne kamp skal GL som organisation føre an i, så politikerne på Christiansborg begynder at anerkende værdien af den uddannelse, som hver dag utrætteligt leveres i landets klasseværelser.

JA til lokale arbejdstidsaftaler
GL skal igen ved OK21 rejse kravet om arbejdstidsaftaler. Lærerne kan ikke leve med at aftalerne på de forskellige gymnasier er så indbyrdes forskellige. Det er trods alt det samme arbejde vi leverer, om det er i Vestjylland eller nord for København. Derfor bør arbejdsbetingelserne for lærerne også være de samme.