På alt for mange gymnasier giver implementeringen af OK13 og de fortsatte nedskæringer i sektoren problemer. Store arbejdsbyrder for den enkelte, ugennemsigtighed i opgaveporteføljen, manglende anerkendelse af mertid, fusioner med holddannelser på kryds og tværs er nogle af de konsekvenser manglen på centralt aftalte retningslinjer har.

Ledelser og bestyrelser har med baggrund i nedskæringer måttet prioritere, og da OK 13 gav alt for meget frirum til at nedprioritere lærernes arbejdsvilkår, er det på mange skoler gået voldsomt ud over disse. Undersøgelser viser at lærere rammes af søvnløshed og stress, og det er nærliggende at formode, at beskåret forberedelsestid, øgede krav om tværfagligt samarbejde, et håbløst grundforløb etc., er med til at mange kaster håndklædet i ringen, og går på nedsat tid.

GL må arbejde for at lave centrale aftaler der sikrer, at man som ansat i gymnasieskolen kan klare et fuldtidsjob uden at sætte helbred og familie overstyr. Ligeledes må GL arbejde for, at der er gennemsigtighed i fordelingen af arbejdsopgaver, og det skal sikres at den enkelte medarbejder (og TR) ved hvilke opgaver, der forventes løst inden for en given tidsramme.

I en tid hvor pensionsalderen øges og pensionsopsparingen forrentes begrænset, er det helt nødvendigt at GL arbejder aktivt for seniorordninger og et øget pensionsbidrag. Jeg vil arbejde for at dette prioriteres højt i OK21, for at sikre, at man kan nedtrappe frem mod pensionsalderen.

TR´s rolle og indflydelse forsøger man mange steder at minimere, og da ledelsen ikke altid forstår værdien af medarbejderkvalificerende forslag til deres udmeldinger, må GL arbejde på at sikre TR som aftalepartner.

Der er udfordringer nok, og der er mere end nogensinde brug for et aktivt og markant GL.