Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen i fem år, de seneste to som formand for overenskomstudvalget, og jeg er Liste 1’s nye formandskandidat.

Der har aldrig været mere behov for sammenhold og solidaritet end i disse tider. GL’s medlemmer viste stort engagement under OK18, hvor fagbevægelsen satte hælene i og rustede sig til kamp. Det var i sig selv en sejr, som vi kan og skal bygge videre på, såvel internt i GL som i vores strategiske samarbejde med resten af fagbevægelsen. Dialog og samarbejdsvilje er naturlige værktøjer for enhver fagforening, men OK18 viste, at vi også må være klar til at bruge andre værktøjer, og tage kampene når de er nødvendige.

Jeg vil kæmpe for:

  • Stop for 2%-nedskæringerne, som på alle måder er ødelæggende og alvorligt truer den kæmpe succes, som den danske gymnasieskole udgør. Der skal reinvesteres i sektoren.
  • Stop for en udvikling, hvor vi er på vej mod et uddannelsesopdelt og mere ulige Danmark, hvor unge i visse områder får sværere ved at tage en gymnasial uddannelse. Danmark har grundlæggende ikke et problem med, at ‘for mange går i gymnasiet’, og en styrkelse af erhvervsskolerne skal ikke ske på vores bekostning.
  • Aftalegrundlag for lærernes løn og arbejdstid. Klart nej til individualisering og konkurrenceudsættelse, fx på lokalløn.
  • Ordentlige arbejdsforhold, som man kan holde til på fuld tid, som tillader en at levere kvalitetsundervisning, og som man kan have et fritids- og familieliv ved siden af.
  • Et uddannelsessyn som vægter dannelse og pædagogisk frirum over tests og karakterræs.
  • At GL udgør det naturlige samlingspunkt for den danske gymnasieskoles undervisere. GL skal prioritere medlemsmøder og -inddragelse. Seneste medlemsundersøgelse viser øget tilfredshed med GL – den udvikling skal fastholdes.