Talerør for erhvervsgymnasierne

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være talerør for HHX og EUX-merkantil i øverste niveau i GL, og fordi jeg håber at kunne være med til at råbe embedsværket og ministeriet op i forhold til de udfordringer, vi kæmper med i dagligdagen på handelsgymnasierne, hvor jeg nu har undervist i 13 år.

Kvalificeret input

Jeg mener, at jeg kan komme med kvalificeret input både til GL centralt samt embedsværket og politikere i undervisningssektoren, da jeg har været TR siden OK13 og de sidste par år været netværksformand for erhvervsgymnasierne i Syddanmark Vest, er med i Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier og Uddannelsesudvalget. Disse ansvarsområder har givet mig et stort indblik i problematikkerne og frustrationerne på handelsgymnasierne i Danmark – men har også givet mig en forståelse for, hvilke løsninger der findes og det har lært mig, hvordan man opnår forbedringer af arbejdsforhold og løn. Som person er jeg ikke bange for at tale lige ud af posen eller tage kampen op, når det er nødvendigt.

Sammenhold mellem gymnasieskoleformerne

Vi fra de forskellige gymnasieskoleformer skal stå sammen i GL, så vi taler med én røst og viser sammenhold i fagforeningen. Kun sådan er vi stærke nok til at forsætte kampen for bedre arbejdsforhold, så nogle ikke, som nu, føler sig nødsaget til at gå på nedsat tid for at få privatlivet til at hænge sammen med arbejdslivet. Vi skal samtidig være meget opmærksomme på en fornuftig lønudvikling, så vores branche ikke langsomt udvikler sig til et akademisk lavtlønsområde og derved får problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i årene fremover.

Gennemsigtighed, forudsigelighed og jævn arbejdsbelasting

Vi skal holde gymnasieskolerne op på, at de skal overholde OK21; Enten skal skolerne have underskrevne lokalaftaler eller tidsregistrering med samtaler. I forhold til arbejdsopgaver kan dette skabe gennemsigtighed, forudsigelighed og forhåbentlig en mere jævn arbejdsbelastning. Desuden skal vi selvfølgelig honoreres for merarbejde – ingen ønsker at arbejde gratis. Alt dette er mere sandsynligt at opnå med tidsregistrering med samtaler – eller endnu bedre med en underskrevet lokalaftale, som flere skoler heldigvis begynder at turde indgå!