Overenskomst
Jeg har interesseret mig for fagforeningspolitik siden, jeg startede som gymnasielærer i 2013. Dengang var jeg bekymret for, hvordan vi fastholdt et klassisk fagforeningsfællesskab i en tid med øget individualisering og konkurrence. På baggrund af OK18, hvor GL i samarbejde med de øvrige offentlige fagforbund formåede at agere ondtafværgende, er det min opfattelse, at der er opstået fornyet engagement i den legitime og nødvendige kamp for at balancere arbejdsgiverinteresser. GL skal arbejde for at fastholde og udvikle denne opblomstring.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet er under kolossalt pres i en tid, hvor besparelser betyder, at vi siger farvel til gode kolleger, må overse elevernes behov og løbe hurtigere, end fagligheden kan holde. GL skal arbejde benhårdt på at få politikerne til at forstå, at investering i uddannelse, er en investering i fremtiden. Og det er nødvendigt at få Danske Gymnasier på banen. Vi skal sammen turde vise offentligheden konsekvenserne af nedskæringer for uddannelseskvaliteten frem for at hytte hver enkelt institutions skind i konkurrence med naboinstitutionen.

Uddannelsespolitik
For mange undervisere er det afgørende for arbejdsglæden, at der er plads til at udvikle sig didaktisk. Nye pædagogiske tiltag opfattes dog nemt som varm luft og uoverskuelige krav i en sparetid. Det er derfor vigtigt, at vi benytter vores ytringsfrihed til at skabe meningsfuld pædagogisk udvikling. I den forbindelse må der rettes kritik af ledelsernes øgede trang til at måle på os gennem stand. evalueringer, der ofte baserer sig på unuancerede præmisser for undervisning, og som skaber konkurrence kolleger imellem.

Jeg vil desuden kæmpe for
*gennemskuelighed i porteføljen
*ligeløn frem for lokal løn
*opgør med elevsegregering
*taxameterændring