Sammenhold på tværs af gymnasieretninger

Som ansat og TR på en stor uddannelsesinstitution med både htx, hhx og stx er det allervigtigste for mig, at vi formår at stå sammen på tværs af gymnasieretningerne. Det er vigtigt, at vi ikke giver køb på de velerhvervede rettigheder, man har tilkæmpet sig gennem årene, men mindst lige så vigtigt at man får udbredt disse goder til alle de gymnasiale uddannelser. De arbejds- og lønforhold, der kendetegner de almene gymnasier, må bruges som løftestang til at indføre samme forhold på erhvervsgymnasierne. Det er en forudsætning for at skabe resultater, at vi alle trækker i samme retning, og at GL har dette som et klart fokusområde.

Værn om ressourcen til undervisning

Vi kan ikke blive ved med at leve med, at midlerne på erhvervsgymnasierne ikke bruges på de formål, de er tiltænkt. Der må gøres en forstærket indsats for at påvirke politikerne til at sikre, at de midler, der er øremærket undervisningen på gymnasierne, ikke bruges til at lappe huller i økonomien andre steder på de store erhvervsskoler – eller til at skabe store overskud, der ikke kommer undervisningen til gavn. Af samme grund er det vigtigt at udnytte det momentum, der eksisterer i øjeblikket, og holde ministeren op på sine ord om, at der skal ændres i bestyrelsessammensætningen på erhvervsskolerne.

Udjævning af arbejdsbelastningen

Det er næppe realistisk at forestille sig, at de store besparelser på gymnasieområdet – og den deraf følgende arbejdsintensivering – rulles tilbage i deres helhed. Så meget desto vigtigere er det, at man fortsat kæmper for at udligne arbejdsbyrden hen over skoleåret. Alt for mange kolleger bukker under for stress eller føler sig presset til at gå ned i tid, når belastningen bliver så ujævn, som det er tilfældet nu. En afskaffelse af det korte grundforløb er det første skridt til at nå dette mål.