Jeg er ansat som stx-lærer på Rybners Gymnasium, der er en del af den store fusionerede uddannelsesinstitution Rybners i Esbjerg. Vi er i alt ca. 550 ansatte og 3800 årselever på Rybners.

Begræns konkurrencen
Der ses i vores lokalområde tydelige tendenser til, at de mindre ungdomsuddannelser i området lider under konkurrencepresset fra de større institutioner. Det kan ikke være i nogens interesse, at de mindre lokale ungdomsuddannelser må dreje nøglen om, så vejen til uddannelserne bliver endnu længere for de unge. Man bør i stedet kæmpe for, at den usunde konkurrence mellem ungdomsuddannelserne bremses og erstattes af et fælles mål om at samarbejde om at højne uddannelsesfrekvensen generelt. Det er forstemmende at se, hvor mange midler, der kunne være brugt til god undervisning, som i stedet bruges på reklamer og markedsføring.

Fokus på kerneydelsen
Afstanden fra elever og lærere og til der, hvor de endelige beslutninger træffes, bliver alt for stor, når den enkelte uddannelse, som på Rybners, bliver en blandt mange, og der kommer for mange beslutningslag imellem ansatte og direktion. Målet om at skabe den bedst mulige undervisning for alle bliver for let erstattet med et mål om at skabe en overskudsgivende og økonomisk konkurrencedygtig virksomhed.

Sammen med det politiske krav om årlige besparelser på uddannelsesområdet stiller det endnu højere krav til solidariteten og sammenholdet i det enkelte lærerkollegium og på landsplan. Kun ved at stå sammen, som man så det ved forårets overenskomstforhandlinger, kan vi kæmpe mod de politiske tendenser til at ville se uddannelserne som sparemål, hvor kvantitet og effektivitet bliver de vigtigste parametre.

Jeg ser derfor GL som en endnu vigtigere spiller i fremtidens kamp om gymnasieskolen som en god arbejdsplads.