Visioner for fremtiden – ikke blot kamp mod nedskæringer

Det er en hård tid at være en fagforening for offentligt ansatte. Der er konstante krav om nedskæringer og effektiviseringer, som vi uafladeligt må stå imod. Det skal vi selvfølgelig fortsat gøre, men jeg mener, at vi i langt højere grad skal søge at sætte dagsordenen.

Vi skal i GL udarbejde en vision for den gode gymnasieskole. Vi skal udarbejde en vision for, hvordan forholdene skal se ud, hvis vi som undervisere skal kunne levere en undervisning, vi kan være bekendt i længden.

Demokrati tilbage på arbejdspladsen

Vi skal i GL kæmpe for at få ret til medbestemmelse igen. I dag har vi mulighed for indflydelse, hvis ellers ledelsen er interesseret. Dette skal vi have lavet om. Vi skal som første skridt have gennemsigtighed i ledelsen af skolen og indsigt i de takster, vi er underlagt. Kun sådan kan vi reelt forventes at lede os selv. Gymnasieskolen bør være en demokratisk institution, også til inspiration for vores elever/kursister.

Kortere arbejdsuge

Vi skal i GL gå offensivt ind i overenskomstkampen med et krav om en kortere arbejdsuge. Som far til to små børn ved jeg, hvor svært det kan være at få arbejde og familieliv til at hænge sammen, når vi reelt har arbejdsuger på op mod 42 timer. Derfor har jeg også set mig nødt til at gå på deltid, så vi kan få det hele til at hænge sammen. Det burde ikke være nødvendigt, men er desværre virkeligheden for flere og flere af os.

Selv uden børn er der i dag ikke tid til at vi kan tage os af vores elever/kursister, og vi rammes enten af dårlig samvittighed eller af stress og mistrivsel.