Sammenhold og organisering, også for årsvikarer
Jeg har arbejdet som gymnasielærer siden 2012, hvor mine første tre år var som årsvikar. Jeg har altid ment, at det var vigtigt at engagere sig i samfundet og i sin faglige organisation, men min tid som ikke-fastansat oplevede jeg på egen krop, hvor usikkert man står som individ, og derfor hvor vigtig organisering, sammenhold og solidaritet er. Derfor blev jeg aktiv i GLs udvalg for ikke-fastansatte. Siden 2015 har jeg været TR-suppleant på Ørestad Gymnasium.

Bedre arbejdsmiljø
De årlige nedskæringer er ødelæggende for vores arbejdsmiljø. Med et konstant fokus på effektiviseringer er der meget mindre overskud til at lave det, vi brænder for: undervisning med et højt fagligt og pædagogisk ambitionsniveau. De konstante krav om at løbe hurtigere og arbejde smartere resulterer i et stresset arbejdsmiljø for rigtig mange af vores medlemmer, og det er noget, der har indflydelse på vores liv både på og uden for arbejdspladsen. Der skal være balance mellem arbejde og fritid. Vi skal have gennemsigtighed i vores arbejdsbyrder og kvartalsmæssige opgørelser af vores arbejdstid. Også på kort sigt.

En progressiv dagsorden, et offensivt GL
OK18 gjorde det tydeligt, at der er behov for et samlende, engagerende og solidarisk fagforeningsfællesskab. Derfor skal vi i GL arbejder meget mere på at være en integreret del af medlemmernes hverdag. Som en fagforening der vil arbejde for de bedst mulige arbejdsforhold for vores medlemmer, skal vi i langt højere grad ud og lytte til de problemer, vi oplever i dagligdagen. Vi skal i fællesskab finde frem til, hvad der er de vigtigste punkter for at vi kan udføre vores arbejde bedst muligt til gavn for vores elever, samfundet og os selv.