Arbejdsmiljø – arbejdsglæde
Gymnasielærere elsker deres fag, og de elsker at formidle deres fag. Og når ydre forhold gør det både vanskeligt og presset at levere den kvalitet i undervisningen som vi ønsker, så kan det ikke undgås at glæden ved arbejdet kommer under pres. Der føjes ofte spot til skade, når det antydes at vi ”bare” skal findes bedre måder at levere varen på, som kan spare tid, og samtidig øge kvaliteten. Når et stadig stigende antal gymnasielærere sygemeldes med stress, og andre vælger at gå ned i tid for at kunne nå de tildelte arbejdsopgaver, så er det et alvorligt signal om, at der er noget, der ikke hænger sammen.
Et godt og trygt arbejdsmiljø er det bedste grundlag for at trives i jobbet som underviser. OK13 medførte på mange skoler uigennemsigtige regler for tildeling af opgaver, med deraf følgende usikkerhed og manglende overblik. GL skal arbejde for at det fortsat er muligt at lave lokale løsninger og aftaler om arbejdstid på skoler hvor dialog og tillid er i fokus.

Fagforeningen
Vores fagforening skal fortsat stå som en stærk medspiller for lærerne i forhold til overenskomstforhandlinger og udvikling af uddannelserne, men også i dialogen med politikere og offentligheden i forhold til konsekvenserne af den fortsatte reducering af ressourcerne til uddannelse over et bredt spektrum.
Selv om OK 18 ikke gav os alt hvad vi ønskede, så var sammenholdet og mobiliseringen af fagbevægelsen en påmindelse om hvad vi kan opnå når vi står sammen i solidaritet, både fagbevægelserne imellem, og indenfor de gymnasiale uddannelser der er organiseret i GL.
Vi skal arbejde for at vi fortsat har en fagforening, hvor solidaritet både fagene imellem og uddannelserne imellem står i højsædet.