HB-VALG 2018

Et stærkt, fagligt fællesskab

Liste 1 har med Annette Nordstrøm Hansen på formandsposten i to valgperioder stået i spidsen for at samle foreningen efter OK13, for at genetablere GL's troværdighed og tilliden til GL's ledelse. Vi ønsker fortsat at udgøre GL's politiske ledelse. Tættere på medlemmerne – skarpe, klare budskaber Vores mål har været at bringe GL tættere på medlemmerne og skabe et GL med skarpe, klare budskaber. De mål vil vi fastholde. GL's virke skal være stærkt funderet i medlemsdemokrati og -inddragelse, og Liste 1 vil fortsat prioritere medlemsmøder højt. GL skal søge maksimal indflydelse,...

Læs mere

BLOGS

Her kan du læse debatindlæg fra Liste 1’s
kandidater og nuværende medlemmer af GL’s hovedbestyrelse.

Helene Caprani

Stands den sproglige ørkendannelse

Altinget, 7. maj 2020

Vores elever og studerende bliver mindre dygtige til fremmedsprog, og de lærer for få af dem. Det bekræfter den seneste opgørelse af gymnasieelevernes valg af studieretning, og den er symptomatisk...

13:16 | 07.5.2020 | Helene Caprani
Helene Caprani

Et bredt gymnasium kræver en stram elevfordeling

Altinget, 5. februar 2020

Det er efterhånden gået op for flere politikere, at der er store udfordringer ved den fri konkurrence mellem gymnasieskolerne. Men problemet ligger dybere end den etniske opdeling og de små...

13:22 | 05.2.2020 | Helene Caprani
Helene Caprani

Politikerne har skræmt de unge fra at søge ind på studier i fremmedsprog

Jyllands-Posten, 29.11.2019

Debatindlæg sammen med Martin Kvist Petersen Forleden fik de studerende på tre sproguddannelser ved Aalborg Universitet (AAU) en tidlig julegave, som de nu nok gerne vil have byttet. En blød pakke...

14:42 | 29.11.2019 | Helene Caprani

KANDIDATER

Her kan du læse om Liste 1’s
kandidater til GL’s hovedbestyrelse.