GL skal være en fagforening for alle områder – også HF og VUC
VUC rammes af den ene nedskæring og skadelige forandring efter den anden, fx fagpakker på professionshøjskoler, de nye krav til GSK og FGU-reformen. Det må stoppe nu! Der skal skabes respekt om det store arbejde, som alle vi VUC-undervisere gør for at give alle en chance. Kompleksiteten i det nye HF, fx i projekt- og praktikperioderne, bør reduceres til gavn for både elever og lærere.

GL skal styrke arbejdsmiljøet
Vores arbejdsmiljø er under pres. Vi har ikke tid nok til vores arbejdsopgaver. Arbejdet stjæler energien fra privatlivet, og mange bliver ramt af stress. Mange gymnasielærere oplever søvnproblemer og angstsymptomer. Stort arbejdspres tvinger mange på deltid. Som formand for GL’s Arbejdspladsudvalg har min opgave været at holde GL’s fokus på dette område, bl.a med indlæg og artikler om stress, deltid, søvnbesvær osv. Det vigtigste har været at opruste tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med uddannelse i arbejdsmiljø. GL skal på skolerne være de øjne, der spotter problemerne, og den stemme, der aktivt ytrer sig med kritik og løsninger. Den enkelte lærer må ikke stå alene, men skal bakkes op af TR, AMR og solidariteten i den lokale GL-klub.

Arbejdsmiljøproblemerne skal løses ved at tilbagerulle nedskæringerne og sikre en god arbejdstidsaftale
Nedskæringerne får skolerne til at tildele lærerne flere hold uanset de menneskelige omkostninger. Manglen på en ordentlig arbejdstidsaftale med sikre rettigheder gør, at presset på forberedelsen har været enormt siden OK13. GL må ikke opgive kampen imod disse forhold. På kort sigt skal vi kæmpe for at tidsregisteringssystemet kommer til at virke bedre, men på lang sigt må målet være gode centralt fastsatte akkorder.