11:57 | 13.10.2015

Gymnasier skal spare. Nedskæringer ødelægger gymnasier. Fyringer på danske gymnasier. Sådan lyder det i disse dage, efter at nyheden om ekstra nedskæringer har ramt os. Men det er vigtigt at nævne, at VUC rammes ekstra hårdt. VUC omfattes nemlig af de samme ekstra nedskæringer som stx*, men derudover fjernes bygningstaxameteret på fjernundervisning (138 mio. kr. i 2016), og ordblindeundervisning rammes også (67 mio. kr. i 2017). Man kan tilføje, at mange VUC-centre også blev særligt hårdt ramt af Genopretningspakken i 2010 med ændrede betalingsregler for personer med videregående uddannelse. Og en del VUC-centre har været særligt udfordret af OK13.

 

Måske er det på tide, at politikerne faktisk får øjnene op for det positive bidrag, vi på VUC gør til det samfundet: Vi VUC-lærere leverer hver dag en kæmpe indsats for at øge den sociale mobilitet til gavn for den enkelte kursist, men så sandelig også til gavn for samfundet. Uddannelse er altafgørende for vores samfund.  Vi bør vise politikerne, at vi er mange, der ønsker at prioritere uddannelse, så jeg vil opfordre alle til at deltage i de to demonstrationer mod nedskæringerne 29/10 i Aarhus og København. Hovedbestyrelsen i GL og elevorganisationerne har opfordret til at holde møder om nedskæringerne på skolerne 22/10 – det vil jeg ligeledes opfordre til at støtte op omkring.

*Præcisering:

VUC rammes ikke af nøjagtigt de samme besparelser som stx, men rammes også af nedskæringer generelt på bygningstaxameteret, og rammes formentlig samlet som skoleform hårdest.

 

Bragt i Gymnasieskolen 10/10 2015