11:50 | 11.4.2014

Flemming Juhl mener, at GL efter OK13 er død. Det fortjener et svar: I en tid hvor presset på velfærdsstaten og dermed også gymnasiet er ekstremt, er der mere end nogensinde brug for en fagforening, der kan bremse forringelserne. I en tid hvor globaliseringen sætter pres på udviklingen af uddannelser, er der brug for en fagforening, hvor vi sammen kan præge retningen i uddannelsespolitikken i overensstemmelse med vore ønsker. Og netop i en tid efter OK13 hvor ledelserne har fået deres magt forøget markant, er der brug for, at lærerne på skolerne står sammen i forening i stedet for at kæmpe deres egen sag. Hvis det ikke skal ske med fagforeningens støtte, har jeg meget svært ved at forestille mig, at det vil ske. Et samlet lærerkollegie i den lokale GL-klub står væsentligt stærkere end individer, der kan spilles ud mod hinanden. Det er rigtigt, at nogle centrale redskaber for fagforeningen er taget bort ved OK13, men for det første har GL-sekretariatet netop pga. OK13 endnu mere arbejde med at hjælpe medlemmerne – især med at få anerkendt merarbejde. For det andet arbejder vi hårdt for at geare foreningen til de nye vilkår. Fx arbejder vi målrettet på at forbedre vores tillidsrepræsentant-uddannelse, så tillidsrepræsentanterne bliver bedre til at samle lærerkollegierne. Men skal det have succes kræver det selvfølgelig også, at vi alle som medlemmer ikke bare opgiver GL. Tværtimod skal vi alle engagere os mere i fællesskabet for at vinde en ny styrke.

Bragt i Gymnasieskolen nr. 4, 2015