8:48 | 04.9.2018

Regeringen foreslår med sit finanslovsforslag, at ca. 37 procent af aktiviteten på GSK omlægges til fjernundervisning. Forslaget virker dog mere som et angreb på GSK og en nem måde at finde penge end et velgennemtænkt forslag. GSK er supplerende gymnasial undervisning, der sikrer, at unge kan opfylde kravene til at komme ind på de videregående uddannelser, og det udbydes fx på KVUC og Aarhus HF og VUC. De 37 procent af aktiviteten svarer til ca. 15 procent i fysik, kemi og idræt samt 38 procent i matematik. Dertil kommer tre fjerdedele af undervisningen i de øvrige fag.

Der er imidlertid ingen pædagogiske argumenter for forslaget og ud over kortsigtet at spare nogle penge, så vil det primært gøre det sværere for unge at få en videregående uddannelse. Der er mindst fem grunde til at forslaget vil være skadeligt:

1. Man kan ikke bare over en kam sige, at GSK-elever er resursestærke og derfor bare alle kan klare fjernundervisning. Det lyder samstemmende fra mine kolleger, der underviser på GSK, at en stor del af dem også vil have meget svært ved fjernundervisning. Vi har på min egen skole mange års erfaring med fjernundervisning, og vi ved efterhånden, hvor vigtigt en stærk visitering og vejledning er for gennemførslen – rigtig mange elever har ganske enkelt ikke kompetencerne og modenheden til selvstændig fjernundervisning.

2. Det bliver et administrativt mareridt at planlægge og holde styr på fremmøde, afleveringer og fjernundervisning.

3. Især de typisk meget komprimerede sommerkurser vil blive meget svære for en del at gennemføre.

4. Vi vil risikere en opblomstring af SU-snyltere på GSK – 75 % fjernundervisning lyder lige som noget for denne gruppe.

5. Sprogfagene rammes selvsagt særligt hårdt. Det er en ret besynderlig måde at styrke sprogundervisningen i landet at lave 75 % fjernundervisning. Men regeringen har måske glemt målet med sin egen sprogstrategi.

Siden jeg blev lærer på VUC for ca. ti år siden, har der været det ene angreb på vores skoleform efter det andet: Først blev der indført fuld brugerbetaling for uddannede til enkeltfagskurserne, så disse kursister forsvandt fra den ene dag til den anden. Så skar man voldsomt i taxameteret til fjernundervisning (det vil man i øvrigt igen i finanslovsforslaget). Så skulle man kun kunne få SU til ultrakorte forløb på GSK. Så kom FGU-reformen, der også kan være enormt skadeligt for skolernes økonomi. Alt sammen reformer, der flytter fokus fra at gøre vores arbejde godt og over mod at tilpasse os nye regler og rammer. Alt sammen oven i de generelle nedskæringer i sektoren, der også rammer VUC.

Jeg ville ønske, at politikerne i stedet for blot at se en udgift i stedet kunne se med respekt på det store arbejde, vi på VUC gør for uddannelsesmobiliteten og for at give alle en chance i det danske samfund. Fri os fra flere angreb og omstruktureringer og lad os fokusere på at gøre vores vigtige arbejde godt. Og hvis man vil lade reformer, så lav nogle, der faktisk hæver kvaliteten i stedet for det modsatte.

Bragt på Gymnasieskolen.dk 4/9 2018