13:48 | 31.10.2015

Uanset om 2 procent-nedskæringerne i finanslovsforslaget bliver vedtaget, vil de fleste gymnasieskoler få færre midler i de kommende år, fordi vi skal finansiere erhvervsuddannelsesreformen. Det er en alvorlig situation, der kræver, at vi lærere står sammen og insisterer på at blive hørt. Det er trods alt os, der leverer kerneydelsen.

Et stærkt mandat fra lærerne
GL centralt skal naturligvis sende et klart signal om, at det ikke er undervisningens kvalitet og/eller lærernes arbejdsmiljø, der skal holde for. Samtidig bør hvert lærerværelse tage debatten om, hvordan vi konkret lokalt bedst sikrer vores elever en ordentlig undervisning, når der skal skæres – og den debat skal være kvalificeret. Ledelse, tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen og medlemmer af samarbejdsudvalget er vant til at diskutere skolens budget, men det er ikke nok. GL centralt opruster i øjeblikket TR-korpset yderligere gennem kurser i skoleøkonomi på TR-uddannelsen, på næste repræsentantskabsmøde og i de lokale TR-netværk. Den viden må bredes videre ud til hele lærerværelset og for den sags skyld også gerne til TAP’erne. Det kan være en god idé at etablere en særlig økonomigruppe, der graver sig ned i budgettet og kommer med viden og beslutningsforslag på GL-møderne. Skal vi stå stærkt i samarbejdsudvalg og bestyrelser, kræver det fælles fodslag og tillidsfolk med et stærkt mandat. Det mandat bliver stærkest, når det gives af velinformerede medarbejdere.

En lokal aftale?
Diskussionen om nedskæringer på skolen kan også være en unik mulighed for at få en lokal arbejdstidsaftale, hvis det er det, lærerværelset ønsker. En lokal aftale kan skabe ro og tillid i en turbulent situation, og selvfølgelig spare udgifterne til tidsregistreringssystemet – samtaler, software, tid til at udføre registreringen og så videre. En anden nem besparelse kan være at bruge GL’s ’Professionel Kapital’-projekt som APV. Man sparer snildt 50.000 kr. til et eksternt firma, og får endda en langt mere brugbar undersøgelse. Første gang er det gratis, anden omgang koster 10.000 – så det er et rigtig godt tilbud. GL centralt skal naturligvis understøtte dette arbejde med erfaringer og ressourcer.

Fyringer: Støt hinanden
Desværre kommer vi næppe udenom fyringsrunder på nogle skoler, og i det tilfælde er der størst behov for solidaritet mellem lærerne. Den mest udsatte gruppe er selvfølgelig vikarerne. Derfor er det bydende nødvendigt, at alle vikaransættelser tjekkes efter, hvis de ikke allerede er blevet det: Ér man nu også vikar for nogen, eller har man i virkeligheden krav på en fastansættelse jævnfør overenskomstens paragraf 4? Det må ikke ske, at kolleger mister jobbet alene på grund af en ulovlig vikaransættelse. Samtidig er det vigtigt at respektere de ældre kolleger, der gerne vil blive på jobbet. Der er eksempler fra andre sektorer på, at medarbejdere ligefrem får stress af fyringsrunder. Ikke fordi de selv mister jobbet, men fordi de oplever pres fra kolleger for at gå tidligere på pension. Den vej skal vi ikke ned ad. Det er rektor alene, der skal træffe den konkrete beslutning, og vi skal selvfølgelig kræve objektive og gennemskuelige kriterier for afskedigelser. Når beslutningen er taget, har GL centralt allerede nu etableret et beredskab til at hjælpe de fyrede kolleger videre.

I den kommende tid får vi for alvor behov for organisering og solidaritet i GL, både centralt og lokalt.