13:49 | 28.12.2015

Her sidst på året var socialdemokraterne ude og rose sig selv for deres involvering i regeringens manøvre med at lade nedskæringer på ungdomsuddannelser betale for flere politibetjente. Nedenstående er min respons, som Politiken bragte som læserbrev i en forkortet udgave.

Sikke et selvmål af Socialdemokraterne.

Af Tomas Kepler, medlem af Gymnasieskolernes Lærerforenings hovedbestyrelse.

I Politiken d. 19.november skamroser Mattias Tesfaye og Trine Bramsen, hhv. erhvervsskoleordfører og retsordfører for Socialdemokraterne, sig selv for indsatsen i forhandlingerne om at lade nedskæringer på ungdomsuddannelserne betale for flere (i øvrigt dårligere uddannede) politibetjente. ”Vi har alle fået en lektion i forskellen på pragmatisme og paroler”, triumferer de, og forklarer derefter i svulmende billedsprog, hvordan de på ansvarlig vis har udøvet kompromisets ædle kunst og skaffet resultater, selv om det nok ”havde været mere bekvemt at løbe skrigende væk fra forhandlingsbordet sammen med den yderste venstrefløj”.

Nu var det imidlertid ikke kun ”den yderste venstrefløj”, iflg. Tesfaye og Bramsen bestående af Enhedslisten, SF og Alternativet, som sagde nej til at lade de unges uddannelser betale for politikasketter. De Radikale valgte til sidst også at forlade forhandlingerne. ”De ville give os lidt på erhvervsuddannelserne, men det var slet ikke nok. Vi vil gerne styrke politiet, men det skal ikke være de studerende, der betaler”, sagde retsordfører og næstformand i Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, i den forbindelse. De Radikale kan vel vanskeligt betegnes som et yderligtgående venstrefløjsparti, og deres exit fra forhandlingerne udstiller således Tesfayes og Bramsens brandudsalg på ungdomsuddannelserne og efterfølgende selvglorificering overfor den såkaldte yderste venstrefløj.

Tesfaye og Bramsen påstår at begræde ”hver eneste krone, som V-regeringen sammen med de blå partier har sparet på ungdomsuddannelserne”. Det lyder næsten som om, de egentlig ikke selv har sagt ja til manøvren – men de har jo netop, sammen med regeringen og de blå partier, sat deres underskrifter på, at gymnasieuddannelserne nu skal forringes, til skade for mange af de elever, som indtil nu af Socialdemokraterne er blevet betegnet som det råstof, der skal sikre velfærdssamfundets udvikling. Det bliver særligt mønsterbryderne, de, som har behov for særlige indsatser, de, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem, de, som lever lang væk fra de store uddannelsescentre, som først bliver ramt. Og det har Socialdemokraterne valgt at sige god for.

I øvrigt kan man godt mistænke særligt Mattias Tesfaye for at græde tørre tårer; i begyndelsen af oktober var han og Socialdemokraterne med til at omfordele midler til erhvervsskolerne fra de øvrige uddannelser, herunder fra det almene gymnasium, som med politi-aftalen nu står overfor nedskæringer på over 11% over en 4-årig periode. Dengang lød der ingen beklagelser fra Tesfaye, tværtimod gratulerede han d. 2. oktober sig selv på sin Facebook-profil: ”Nu tør jeg godt sige det højt!!! Erhvervsskolerne får 150 millioner der kan bruges på at købe nye maskiner og etablere “Videnscentre for håndværk og teknik” som jeg foreslog i min bog Kloge Hænder fra 2013…[ ]…Mange tak til…undervisningsminister Ellen Trane Nørby for at være åben for en god ide.” I forbindelse med udgivelsen af samme bog har Tesfaye beskrevet, hvordan han ser det almene gymnasium som en over-promoveret uddannelse, som unge ligefrem presses til at vælge, og som han som ung angiveligt selv måtte snyde sig FRA at komme på – til sin mors store fortrydelse. Det tegner ikke ligefrem et billede af en politiker, som ser på det almene gymnasium med specielt venlige øjne.

Det er naturligvis fair nok, at Tesfaye har sine sym- og antipatier og et projekt med at promovere sig selv på nogle mærkesager. Men samfundet, arbejdsgiverne, og de mange unge som måske er mere glade for udsigten til en gymnasieuddannelse end Tesfaye selv lige var, havde nok været bedre tjent med, hvis Socialdemokraterne havde valgt at lade sig repræsentere af en person med et bredere syn på ungdomsuddannelserne i de netop overståede forhandlinger. ”Danmark har simpelthen brug for flere socialdemokrater. Det gavner nemlig kun højrefløjen, når venstrefløjen igen og igen påtager sig rollen som mandagstrænere, der nok vil kommentere kampen og kloge sig på spillestilen, men aldrig selv tør sætte panden på en hård bold, så vi også kan få scoret et mål”, tordner Tesfaye og Bramsen til sidst i forsvar for deres ‘pragmatiske’ linie. Ja, sikke et mål, Socialdemokraterne i samspil med blå blok har scoret for os alle sammen. Sikke et selvmål.