11:44 | 14.10.2014

Mange tænker måske på fjerne lande, når de hører ordet censur, men selvcensur er faktisk et problem på helt almindelige danske arbejdspladser. 40 procent af FTF’s medlemmer frygter for deres ansættelse, hvis de udtaler sig kritisk (www.b.dk 29/7 2013), og hver syvende af Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) tillidsrepræsentanter oplever, at ledelsen begrænser ytringsfriheden (gymnasieskolen.dk 13/11 2013). Det er et tab for den offentlige debat, hvor vi kunne bidrage til en mere oplyst uddannelsesdebat; og det er utilfredsstillende for gymnasielærerne.

22/9 deltog jeg for GL i et seminar om ytringsfrihed arrangeret i samarbejde mellem Dansk Magisterforening, BUPL, GL og et forskerhold fra Roskilde Universitet. Seminarets konklusion var netop, at selvcensur er et stort problem. Sammen med forskerne arbejder vi på at sætte øget fokus på dette og på at få tungere videnskabeligt belæg for problemets omfang. For det er svært at få politikerne til at gøre noget, så længe der ikke er ”lig på bordet”. Der står jo i Grundloven, at vi har ret til at ytre os. Så hvad er problemet?

Problemet er hverken mangler i Grundloven eller tusinder af sager, hvor ledelser åbenlyst krænker os med sanktioner. Problemet er, at ledelserne reelt ikke risikerer noget, hvis de udsætter ansatte for ”skjulte” sanktioner (upopulære arbejdsopgaver, påstande om samarbejdsvanskeligheder og så videre). Og blot frygten for dette ser ud til at kunne bremse ytringerne (jævnfør Rasmus Willig, Politiken 22/9 2012). Det opdager politikerne blot ikke, da bremsede ytringer jo af natur ikke kan ses. Et andet ”skjult” problem kan være, hvis skolerne indskrænker debatten i de rum, hvor medarbejdere i fællesskab drøfter skolens anliggender (for eksempel pr-møder).

Derfor er det godt, at GL’s ledelse har sat ytringsfrihed på dagordenen (gymnasieskolen.dk), og at Annette som foreningens formand tæt følger regeringens whistleblowerudvalg. Vi skal kæmpe for, at ledere skal kunne sanktioneres, hvis de bryder de ansattes ret. Vi skal samtidig kæmpe for, at den interne debat på gymnasieskolerne styrkes. Jeg opfordrer til, at man i samarbejdsudvalgene drøfter muligheden for og rammerne for ytringer internt og eksternt. En anden oplagt mulighed er at udnytte det kollektiv, som fagforeningen udgør: Brug jeres lokale GL-klub, og lad fællesskabet udtale sig. Flere stemmer giver beskyttelse af den enkelte og samtidig øget styrke og legitimitet til ytringen.

Bragt på gymnasieskolen.dk den 14. oktober 2014