19:33 | 06.1.2022

Så er min første arbejdsopgave i 2022 overstået: HF-Vintercensur 3. og 4. januar. Forhåbentligt er det også i 2022, at politikerne får justeret på netop HF-uddannelsen, som er ramt af en række uheldige ændringer ved sidste reform.

For det første er der netop de indførte vintereksaminer. Det giver et uheldigt pres i december og januar, hvor der både er undervisning og eksamen på samme tid. Erfaringerne er også, at det er umuligt at planlægge lærerne i de ramte fag uden enorm skæv arbejdsbelastning, fx fordi fagene i nogle tilfælde kun ligger i efteråret. Det slider på lærerne og giver dårlig undervisning for eleverne, når lærerne ikke kan være ordentligt forberedte på grund af arbejdspres. Desuden hører vi i GL om store faglige problemer i de fag, der skal afsluttes allerede efter første semester. Løsningen er enkel: De skæve halvårlige og halvanden-årlige strukturer bør justeres.

For det andet er et af de mest absurde problemer, at man har indført både en tværfaglig og en enkeltfaglig eksamen i Kultur- og Samfundsfagsgruppen (KS). Dels er der ikke behov for flere eksaminer på HF, og det gør ondt i en tid, hvor alle løber hurtigere og hurtigere for at nå opgaverne, at se, at man så bruger resurser på at indføre en absurd ekstra eksamen i et fag. Absurd især fordi undervisningstiden fra i forvejen små fag også går fra at lære eleverne fagene til at lære eleverne at håndtere de to forskellige eksamensformer. Det må være ligetil at skaffe ekstra resurser til HF ved at sløjfe den enkeltfaglige del.

For det tredje bør man ændre fagpakkestrukturen, så eleverne ikke skal bruge første år i projekt-praktikperioder på at undersøge fagpakkemulighederne og så først på andet år reelt begynde på dem. Lad eleverne starte i deres fagpakker fra starten. I lyset af de diskussioner der er om grundforløbet på de andre gymnasiale retninger lige nu, er det ganske absurd, at man har indført et helt års grundforløb på HF. Først og fremmest fordi det på mange skoler opbryder klasserne efter første år til skade for eleverne, der måske især på HF har brug for trygge rammer. Det giver også en unødigt bureaukrati, når der skal arrangeres introworkshops i praktik/projektperioderne på tværs af fag, som eleverne ikke engang har endnu på 1. hf. Lad hellere eleverne lave fornuftige projekter i de fag, de allerede har i 1. HF, og lad faglærerne i de enkelte fag stå for det uden at gøre det til store bureaukratiske skoleprojekter.

Ministeren har bebudet, at hun ønsker dialog og samarbejde med sektoren, og det derfor kan være svært at nå justeringer inden næste skoleår, men netop med HF, der jo kun er to år, har vi altså haft rigeligt med tid til at vurdere effekten af reformerne. Og ovenstående ændringer burde være overkommelige og så relativt uproblematiske, at man kan nå at forhandle ændringer på plads i denne del af sektoren på kort tid.