11:51 | 11.5.2015

“Det er først i det øjeblik, at man beslutter, at en leder også risikerer at blive fyret, hvis han ikke vil have en diskussion om sine beslutninger, at der er balance i regnskabet.” Sådan udtaler Rasmus Willig, lektor ved Roskilde Universitet, sig i Ugebrevet A4 (14/4 2015) i anledning af diskussionen om offentligt ansattes ytringsfrihed. Så langt kan vi foreløbigt nok ikke rykke regeringen, der jo er stærkt opsat på at styrke ledelserne og ikke det modsatte.

Det aktuelle spørgsmål er da også derfor: Skal offentligt ansatte fyres for at bruge deres ytringsfrihed? Nej, vil de fleste mene, men alligevel er der mange offentligt ansatte, der af frygt afstår fra at ytre sig. Nu foreslår regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed at indføre en bedre sikring af de ansatte. Udvalgets betænkning med anbefalinger er netop udgivet, og fagbevægelsen har haft held til at sikre flertal for to skærpelser: Udvalget ønsker stadig ikke omvendt bevisbyrde, men anbefaler nu såkaldt “delt bevisbyrde”: Hvis en ansat påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at ytringsfriheden er blevet krænket med sanktioner fra ledelsen, påhviler det med delt bevisbyrde arbejdsgiveren at bevise, at det ikke har fundet sted. Og udvalget anbefaler desuden øget godtgørelse i sådanne sager. Begge dele vil ifølge fagbevægelsens repræsentanter i udvalget have en præventiv effekt og sende et godt politisk signal om, at det danske system sætter pris på, at offentligt ansatte bruges deres ytringsfrihed. Personligt ville jeg foretrække en endnu bedre beskyttelse, men begge anbefalinger er skærpelser i forhold til sidste betænkning på området (1472/2006), så det viser, at fortsat pres fra GL og andre i fagbevægelsen kan rykke holdningerne og derfor måske på sigt også lovgivningen.

Vi bør i GL fortsætte vores fokus på området. Det skal vi af hensyn til vore egne medlemmer. Det er vigtigt at kunne ytre sig, og forskning fra RUC dokumenterer fx, at selvcensur giver stress. Men sagen er også af stor betydning for demokratiet generelt. 45 % af de adspurgte i FTF’s store undersøgelse af ytringsfriheden angav i 2012 at have stået i uholdbare situationer på arbejdspladsen, som offentligheden burde få kendskab til – kun 9% af dem ytrede sig (jf. betænkningen s. 205). Med en relativt stor velfærdsstat er det ret vigtigt, at befolkningen får kendskab til kritisable forhold i den offentlige sektor.

Bragt i Gymnasieskolen nr. 5, 2015