14:02 | 04.6.2017

Regeringen har her i foråret nedsat en Ledelseskommission, der skal komme med anbefalinger om god ledelse i den offentlige sektor. Målet er ifølge Finansministeriet blandt andet at få “mere motiverede og engagerede medarbejdere i den offentlige sektor.” Men regeringen behøver ikke en kommission for at få gode og konkrete anbefalinger – den kan blot læse GL’s krav til OK18. Punkt for punkt giver kravene bud på bedre ledelse, og de vil hver for sig og tilsammen øge de offentligt ansattes motivation. Her vil jeg blot nævne to:

For det første kræver vi noget så banalt som åbenhed om principperne for tildelingen af opgaver. Det virker absurd at kræve dette, men vi kan konstatere, at denne åbenhed er en mangelvare på rigtig mange gymnasier. Det viser både vores medlemsundersøgelse og TR-undersøgelse fra sidste år, og det har været et stort tema for medlemmerne på de medlemsmøder, vi har holdt som forberedelse til OK18. Det dræber motivationen, når ens arbejdssituation præges af uigennemskuelighed, og tildelingen af opgaver (fag/antal hold/niveauer osv.) er en ekstremt væsentlig ramme omkring gymnasielæreres arbejde. Desuden kræver vi indflydelse på denne tildeling, fordi vi ved, at indflydelse på egen arbejdssituation er motiverende og en afgørende arbejdsmiljøfaktor.

For det andet kræver vi at få mindre vilkårlig ledelse, når det gælder vores løn. Det er også absurd, men en gymnasielærer kan ikke med vores merarbejde-system længere regne med at få løn for arbejde ud over de 37 timer –  og når lederen træffer afgørelsen om honorering af ekstra timer, så foregår det mange steder uden åbenhed omkring kriterierne for afgørelsen. Derfor kræver vi ved OK18 klare retningslinjer, i forhold til hvorvidt og eller hvordan ledelsen kan skønne omkring merarbejde. Løn er ikke den eneste motivation for at gøre sit arbejde, men det har en betydning. Endnu mere betydning har det, at man ikke udsættes for vilkårlig magtudøvelse på sit arbejde. Det opleves i det hele taget ikke som rimeligt at skulle “ansøge” om betaling for udført arbejde.

OK13 handlede i høj grad om at give ubegrænset magt til lederne på arbejdstidsområdet. Men det er, som vi nu efter få år kan se på mange gymnasier, naivt at tro at total frihed for offentlige ledere er lig med god ledelse. Ovenstående to krav er bud på de “bedre rammer for at lede”, som Finansministeriet efterlyser med Ledelseskommissionen.
Gymnasielærere er som udgangspunkt meget engagerede i deres job, men OK13 har dræbt en stor del af motivationen for mange gymnasielærere. Arbejdsgiverne har ved OK18 en chance for at give noget af den motivation tilbage.

Udgivet 24/5 2017 på http://gymnasieskolen.dk/regeringen-%C3%B8nsker-bedre-ledelse-gl-har-sva…