21:28 | 07.3.2018

Når Moderniseringsstyrelsens her i OK18 kræver, at op til 25 procent af gymnasielærernes løn skal bestå af lokale tillæg, og at forhandlingsretten til lokalløn skal tages fra tillidsrepræsentanten og overdrages til det enkelte medlem, er det direkte skræmmende – ikke mindst for lærerne på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Hvis arbejdsgiverne kommer igennem med det krav, hedder perspektivet decideret lønnedgang for lærerne. Og det er ganske givet det, man ønsker at opnå.

Et af resultaterne i den magre OK15 var en aftale om et periodeprojekt på erhvervsgymnasierne, som skulle sætte fokus på udmøntningen af lokal løn. I forbindelse med forhandlingerne måtte Moderniseringsstyrelsen erkende, at der er massive problemer med at få den lokale løndannelse til at fungere specielt for undervisere på hhx og htx – og derfor blev parterne enige om et såkaldt periodeprojekt i overenskomstperioden. Der er desværre ikke noget, der tyder på, at projektet, der blev foldet ud i et par workshops med deltagelse af ledere og tillidsrepræsentanter, har haft nogen virkning ud over igen at sætte spot på problemet. Lokale lønkroner fulgte desværre ikke med. Og i det lys kan vi under ingen omstændigheder acceptere, at den lokale lønandel skal fylde mere.

Det var et virkeligt vigtigt initiativ, at vi fra GL’s side henover julen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse om GL-medlemmernes holdning til Moderniseringsstyrelsens udspil. Og resultatet af undersøgelsen kan kun opfattes som en blank afvisning.

Vi skal i GL stå sammen om at afvise mere lokalløn og individualiserede lønforhandlinger. Det er ikke vejen frem. Det vil kun medføre forøgede problemer – ikke mindst for lærerne på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Anne Sophie Huus Pedersen, htx, kandidat for Liste 1

Peter Madsen, hhx, Liste 1, medlem af GL’s hovedbestyrelse

Debatindlæg i Gymnasieskolen 7.marts 2018: https://gymnasieskolen.dk/nej-til-individuelle-loenforhandlinger-og-mere-lokalloen