11:58 | 19.10.2015

De danske gymnasieuddannelser spiller en central rolle i at sikre, at unge kan komme længere i uddannelsessystemet end deres forældre og bryde den sociale arv. En opgørelse fra Danmarks Statistik i 2008 viser, at 44 procent af årets afgangselever kom fra såkaldt gymnasiefremmede hjem, dvs. hvis forældres højeste uddannelse er grundskolen eller en erhvervsuddannelse. Med de udmeldte nedskæringer på området er den sociale mobilitet, som gymnasieskolen skaber i vores samfund, imidlertid i fare for at blive voldsomt svækket.

Erhvervsuddannelsesforliget skærer 240 millioner på de almene gymnasier i 2017, svarende til godt 3 procent. Dertil kommer finanslovsforslaget om 2 procents nedskæringer hvert af de næste 4 år. Det er et grundstød mod gymnasieskolen, og de unge, hvis forældre ikke har en studenterhue i skuffen, bliver ramt dobbelt.

Nedskæringerne vil i første omgang betyde, at kvaliteten af undervisningen bliver forringet, fordi lærerne skal løbe stærkere. Mindre tid til forberedelse og flere undervisningstimer pr. lærer giver mindre plads til den enkelte elev, og det rammer i særlig grad de elever, der ikke har et akademisk hjem at trække på. Lektiecaféer og andre tiltag, der tilgodeser elever med behov for ekstra støtte, vil næppe overleve.

I anden omgang kan nedskæringerne direkte lukke skoler, der ligger i områder med en lav uddannelsesgrad. Her er man typisk allerede i dag presset af et højt frafald og dermed færre taxameterpenge. Hvis den lokale gymnasieskole i sådan et område bliver tvunget til at lukke, og de unge skal rejse langt hver dag for at tage deres uddannelse, kræver det ikke en studentereksamen at regne ud, at nogle vil opgive den drøm.

Hvis vi tager målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, alvorligt, må de bebudede nedskæringer skrottes. Danmark har fortsat brug for gymnasieskolerne til at bryde de negative sociale mønstre og give vores unge lige muligheder for at forme deres egen fremtid.

Bragt på b.dk og i Jyllandsposten den 18. oktober.