13:53 | 25.9.2016

Den nye gymnasiereform begrænser kraftigt elevernes mulighed for at vælge spansk som andet fremmedsprog til fordel for først og fremmest tysk. For at få flere elever til at »opnå sprogkompetencer på et højere niveau« (fra forligsteksten) prioriterer man fortsættersprog over begyndersprog, hvilket betyder, at man tilgodeser de sprog, der i dag læres i folkeskolen. De fleste elever vil dermed udelukkende kunne vælge fortsættertysk, og en mindre gruppe fortsætterfransk, mens ingen kan vælge fortsætterspansk, fordi det kun findes på valgfagsniveau i folkeskolen. Begyndersprog er stadig en mulighed, men kun i ganske få studieretninger. Ellers skal eleverne vælge det som ekstra A-niveaufag og have flere timer, hvillket koster mere. I en tid, hvor gymnasierne er udsat for massive nedskæringer, er det tvivlsomt, hvor mange elever der vil få valget om begynderspansk, som ellers i dag er det mest populære 2. fremmedsprog på mange skoler.

Udover at det begrænser elevernes valgmuligheder, er det stærkt diskutabelt, hvorvidt den voldsomme satsning på tysk overhovedet vil styrke elevernes sprogkompetencer. Når man lærer fremmedsprog, trækker man på sin viden fra andre sprog. Derfor er det en fordel at have foden inden for hos de største sprogfamilier. Den germanske sprogfamilie, som tysk tilhører, omfatter også både dansk og engelsk. Enhver dansk folkeskoleelev er således sikret et indgående kendskab til mindst to germanske sprog – selv uden tysk. Til gengæld vil de fleste end ikke stifte bekendtskab med et af de romanske sprog som spansk og fransk i deres skoletid. Det er særlig uheldigt, ikke blot fordi den romanske sprogfamilie er verdens største, men også fordi erfaring med et af dens sprog gør det væsentligt lettere at lære endnu et grundet store ligheder i ordforråd og grammatik. Slægtskabet mellem spansk, fransk, italiensk og portugisisk kan sammenlignes med det mellem dansk, svensk og norsk. Man kan føre en samtale, hvor den ene taler spansk og den anden italiensk. Medmindre vi forestiller os, at tilegnelsen af fremmedsprog stopper efter gymnasiet, giver det altså rigtig god mening at holde døren til det romanske hus åben – ikke mindst for spansk, der er langt det største romanske sprog med 470 mio. modersmålstalende plus 100 mio. fremmedsprogstalende. Til sammenligning taler 95 mio. tysk som modersmål og 100 mio. som fremmedsprog.

Den danske nedprioritering af spansk går i øvrigt stik imod den internationale tendens. Spansk er det mest populære fremmedsprog i USA, og i en rapport fra 2013 identificerer kulturinstituttet British Council spansk som det vigtigste fremmedsprog i Storbritannien. I den norske undervisningssektor er spansk allerede det største fremmedsprog efter engelsk. Det ville være klædeligt, om også partierne bag gymnasiereformen fik øjnene op for de stærke sprogkompetencer i det romanske hus og åbnede dets døre.

Bragt i Berlingske Tidende den 25. september 2016