11:52 | 01.6.2015

I GL har vi haft meget fokus på de såkaldte ’lokale løsninger’ ude på skolerne siden OK13. For mange lærere og TR’er er idealet en lokal arbejdstidsaftale med akkorder; andre foretrækker et tidsregistreringssystem med en løbende dialog. Det kan være nødvendigt at udvise kreativitet og eksempelvis lave delaftaler. Men det må stå helt klart, at lærerværelset har ret til at afvise modeller, der er uacceptable – om det så er en dårlig akkord eller en tidsregistrering, der ikke bliver taget alvorligt. Her har GL klart meldt ud, hvilke modeller vi kan acceptere i henhold til overenskomsten, i pjecen ’Styr på tiden’.

En ’lokal løsning’ må ikke blive en floskel, der dækker over, at det centrale GL-niveau og den smule overenskomst, som vi dog har tilbage, forsvinder ud af ligningen, og at lærerværelset er overladt til sig selv og rektors luner. En ’lokal løsning’ skal være en reel løsning, som lærerne på den pågældende skole kan leve med. På vejen dertil kán GL centralt – som også kan være det lokale TR-netværk – kvalificere lærernes kamp med viden og ressourcer. Vi kommer gerne ud på skolen og diskuterer mulighederne med jer. Et skolemøde med GL’s formand eller en god sparring mellem TR og GL’s konsulenter har skabt fremskridt på mange skoler.

Efter at OK13 som en anden granat sprængte vores arbejdsvilkår i alle retninger, og hver enkelt skole på det nærmeste har sin egen model – nogle steder endda forskellige modeller til forskellige lærere – er vores største udfordring individualiseringen. Udgangspunktet for kampen for ordentlige forhold må derfor være lærerværelsets sammenhold og fælles vilje, naturligvis med central opbakning. Det er en undladelsessynd, at vi har forladt os så meget på det centrale regelsæt, at vi har mistet fokus på organiseringen og mobiliseringen af det lokale lærerkollegium.

I GL har vi på det seneste arbejdet med konceptet ’den organiserende fagforening’. Grundtanken er, at en fagforening ikke blot er et landskontor eller et udvalg, der forhandler overenskomster, men ganske enkelt består af en gruppe kolleger, der har slået sig sammen på arbejdspladsen – hos os GL-klubben. Hver eneste GL-klub må i dag gøre sig klart, hvilke arbejdsvilkår man ønsker på sin egen skole, og formulere dem som krav. Ikke blot overfor ledelsen, men også overfor hinanden – kolleger, TR’er, TR-netværk, centralt niveau. Kun sådan kan vi forvente at få acceptable og måske ligefrem gode ’lokale løsninger’ for alle vores medlemmer.

Bragt i Gymnasieskolen, juni 2015