Jeg genopstiller til GL’s hovedbestyrelse. Også i den næste valgperiode er det vigtigt, at handelsgymnasierne har en erfaren og tydelig røst i GL’s ledelse. En røst, som kender området indgående og indefra. Jeg vil medvirke til fokuseret at arbejde for, at forringelserne af lærernes arbejdsvilkår bringes til ophør. Og jeg vil arbejde for, at folketingsflertallets ødelæggende nedskæringer i uddannelsessektoren bliver bragt til ophør.

Styrk tillidsrepræsentanterne
Vi skal i GL fortsat arbejde fokuseret på at forhindre individualisering og vilkårlig differentiering. For GL skal målet være kollektive aftaler såvel centralt som lokalt. Den decentrale løn skal bringes til at fungere også på hhx, ellers fortsætter udviklingen frem imod, at vi et gymnasialt lavtlønsområde. GL centralt skal sætte maksimal fokus på at støtte TR’erne i deres utrættelige arbejde.

Ytringsfrihed – også for erhvervsgymnasiale lærere
GL skal fortsat presse på over for politikerne for at sikre, at lærerne på erhvervsgymnasiale uddannelser skal have de samme rettigheder som lærerne på de almene gymnasier. Den forskelsbehandling, der eksisterer i dag skal naturligvis fjernes.

Dannelse og kritisk sans
GL’s stemme i den uddannelsespolitiske debat skal være klar. GL skal aktivt medvirke til at sikre, at vi også fremover leverer uddannelser til de kommende generationer, hvor der også er fokus på dannelse og kritisk sans. Den omsiggribende målstyring skal ikke diktere gymnasiernes rolle i samfundet.

GL skal kritisk følge udrulningen af gymnasiereformen
Der er mange nyskabelser i 2017-reformen – ikke mindst på hhx. GL skal løbende og i dialog med lærerne følge konsekvenserne af de mange nyskabelser og i forlængelse af denne dialog forsøge at lægge et politisk pres for at fjerne uhensigtsmæssige ændringer.