Styrk tillidsrepræsentanterne og GL ude på skolerne
GL’s styrke ligger i, at vi er forankret lokalt ude på skolerne. Et godt netværk af tillidsrepræsentanter og en god lokal opbakning er forudsætningen for, at vi bliver hørt ude på skolerne. Kontakten mellem medlemmer og hovedbestyrelsen skal styrkes, så der bliver kortere vej fra lokalt initiativ til fælles handling i GL.

Til kamp mod nedskæringer og skæv arbejdsbelastning
Tidsregistreringen har vist sig hverken at føre til gennemsigtighed i arbejdsopgaverne eller at løse problemerne med den skæve arbejdsbelastning. Da arbejdsmiljø og gennemsigtighed i opgavetildelingen går hånd i hånd, vil jeg arbejde for flere lokale aftaler, der kan styrke gennemsigtigheden i vores arbejdsforhold.

Nedskæringerne rammer oprettelsen af de små hold hårdt. Især rammes studieretninger med sprog og naturvidenskab. Naturvidenskab er desuden ramt af, at reformen har skåret 10 timer fra alle de naturvidenskabelige fag på C-niveau. Øvelsesdelingen ved laboratorieforsøg er også under hårdt pres. Jeg vil arbejde for der skabes politisk opmærksomhed omkring de negative konsekvenser af disse tiltag.

Sammenhold og samarbejde
Gymnasiet er under pres, og det rammer både den gode undervisning og dræber arbejdsglæden. Vi skal arbejde sammen om at danne den gode gymnasieskole både som arbejdsplads og som uddannelsesinstitution.

Nedskæringerne skaber øget arbejdspres og stress, ikke bare blandt gymnasielærere, men blandt alle offentligt ansatte. Det kan vi kun imødegå med sammenhold. Om noget har overenskomstforløbet i foråret lært os, at vi bliver hørt når vi står sammen. Jeg vil derfor arbejde for at musketereden og samarbejdet mellem de offentlig ansatte fortsætter i de kommende år.