Arbejdspres og alliancer
Det mest presserende er at få stoppet og tilbagerullet 2%-nedskæringerne. Vi oplever et opskruet arbejdspres, hvor vi reelt arbejder uden øverste arbejdstid, men kun får løn for en fast årsnorm. Og forsøg på at få arbejds- og privatlivet til at hænge sammen medfører et fald i undervisningens kvalitet og dermed i vores arbejdsglæde. Derfor skal GL fortsat går i front for at samle undervisningsområdets fagforeninger, men også gerne leder- og rektorforeningerne, så hele sektoren sammen kræver nedskæringerne stoppet på alle uddannelserne. Initiativer som GL’s høring om ”Ungdomsuddannelser –udgift eller investering” viser vejen.

OK18 …og næste gang
Selvom overenskomstresultatet bestemt ikke var prangende, så viste mobiliseringen og sammenholdet, at de offentlig ansatte vitterlig mener, ”nok er nok”. Og at vi sammen formår at afvise arbejdsgivernes mest aggressive krav. Så der er noget at bygge videre på til næste gang, hvor GL bør stille med offensive krav om arbejdstidsaftaler, merarbejde, centrale akkorder samt udmøntning af decentral løn, som i særlig grad halter på erhvervsgymnasierne.

Fusioner
Som tr på en fusionsskole med mange ungdomsuddannelser og ledelseslag ønsker jeg, at GL fortsat skal følge fusioner tæt fra dag ét og formidle de indhøstede erfaringer videre.

Udkant og udkant
Det er vigtigt, at GL fortsat har øje for, at vilkårene for skolerne er meget forskellige alt efter deres elevsammensætning, søgetal og deraf afledte økonomi. Ligesom der findes en geografisk ”udkant”, så er der også en social ”udkant” med særlige udfordringer, som det eksisterende taxametersystem og elevfordelingsmåden ikke tager højde for. Derfor bør GL’s gode initiativ, med at samle rektorer og tr’er fra de udfordrede skoler for at formulere fælles krav, følges op.