Jeg har været lærer siden 1984. Indtil 2003 var jeg ansat på VUC og siden har jeg undervist på stx. Jeg har været TR på min skole siden 2005, og fra 2009 har jeg været formand for netværket i det tidligere Københavns Amt. I 2017 blev jeg medlem af Arbejdspladsudvalget i GL.

OK 18 og sammenhold
OK 18 indeholdt ikke de store forbedringer– og for folkeskolelærerne var det decideret negativt, at der ikke skete mere, end der gjorde. Men OK 18 markerede alligevel et håb – et håb om, at sammenholdet bredt i fagbevægelsen faktisk har en effekt, selv om effekten i denne omgang mest var, at vi generelt fik afvist Moderniseringsstyrelsens krav om forringelser.

Det er afgørende at GL som fagforening arbejder aktivt på at holde fast i dette sammenhold i fagbevægelsen.

Nedskæringerne
De årlige 2% nedskæringer er ødelæggende for vores sektor. Kvaliteten sænkes, når lærerne ikke har tid nok til deres arbejdsopgaver, lærere går ned med stress, og nogle skoler er luknings- eller fusionstruede på grund af, at økonomien ikke hænger sammen.  Det er afgørende, at GL centralt med kampagner, oplysning og gode kontakter til politikerne bliver ved med at gøre politikerne klogere, ligesom det selvfølgelig er vigtigt, at man lokalt på skolerne gør, hvad man kan, for at råbe Danmark op.

Fordeling af elever
En anden ting, der truer økonomien for mange gymnasier, er fordelingen af elever. En del elever vælger det lokale gymnasium fra, fordi gymnasiet i den større by lokker, eller fordi de bedre kan lide elevsammensætningen et andet sted. Man kan ikke forvente, at rektorerne som chefer for selvejende institutioner viser samfundssind og ser på det store billede. Fordelingen af elever må derfor løftes væk fra rektorerne og foregå, så man sikrer et bredt tilbud af gymnasiale uddannelser over hele Danmark.