14:01 | 01.6.2017

Arbejdsmiljøet er et vigtigt indsatsområde for Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) arbejdspladsudvalg (APU). Vi har i år især fokuseret på deltidsarbejde, eksamensforhold og stress.

Vi har i APU længe frygtet en tendens, hvor mange lærere er nødt til at gå på deltid for at klare arbejdet. Derfor har vi nu undersøgt årsagerne til, at gymnasielærere vælger at gå på deltid. Undersøgelsen viser, at rigtig mange vælger deltid på grund af arbejdspres, og at en stor del af disse peger på manglende tid til forberedelse som en vigtig årsag. For nogle kan deltid være et frit valgt gode, men det er alvorligt, når dårlige arbejdsvilkår presser mange ned i tid. Dette problem understreges af, at en tredjedel svarer, at de arbejder flere timer, end de tidsregistrerer.

Et af vore andre fokusområder har været eksamen. År efter år har mange af os ikke kunnet planlægge vores fritid i maj/juni, fordi vi ikke aner, hvornår vi skal arbejde. Men det er ikke en nødvendighed, som man bare skal affinde sig med, for problemet løses faktisk flere steder. Det sker ved, at lærerne, når skolen har oplysningerne, får en oversigt over de dage, hvor der er planlagte aktiviteter indtil sommer. Hvis enkelte lærere ingen begivenheder har, kan hemmeligholdelsen af eksamensplanen bevares med et par ”falske” begivenheder, der fjernes igen efter offentliggørelsen. I APU har vi det seneste år arbejdet på at indsamle dette og lignende eksempler på problematiske forhold omkring eksamen, som man ofte godt kan løse med lidt god vilje. Det er blevet til GL’s anbefalinger omkring eksamen og censur, som man kan læse på gl.org, og som vi opfordrer jer til at diskutere med de ansvarlige på jeres skole.

For nylig modtog I pjecen Pas godt på dig og dine kollegaer, som har sit udspring i APU. Vi ønsker med pjecen at inspirere til en kollektiv indsats for arbejdsmiljøet på skolerne. Pjecen fokuserer især på stress. GL’s medlemmer tilbydes gratis psykologisk rådgivning, men mange henvender sig først, når det er blevet alt for alvorligt – et af formålene med pjecen er derfor at øge opmærksomheden på faresignaler i forhold til stress. Dels så den enkelte kan søge hjælp, dels så I som fællesskab på skolen kan drøfte forbedringer af arbejdsmiljøet. Pjecen er ikke et vidundermiddel, der tryller stress væk, men vi tror på, at I ved en fælles indsats kan rykke arbejdsmiljøet i en bedre retning. Derfor er pjecen også fulgt op af en opfordring til tillidsrepræsentanterne om at afholde et klubmøde om temaet.

Trykt i Gymnasieskolen, maj 201704