11:52 | 04.9.2015

Øregård Gymnasium har ifølge nedenstående artikel igangsat et spændende projekt; for at reducere presset på eleverne og rykke ved deres overdrevne fokus på karakterer og fejlfri ‘performance’ vil man simpelthen eksperimentere med ikke at give karakterer.

Tænk sig, et udviklingsprojekt som ikke er kommet bragende ovenfra med alverdens ministerielt bestemte ‘ekspert’-udtænkte juhuu-buzzwords påhæftet, som har sine rødder i den dagligdag, lærere og elever faktisk oplever, og som tilsyndeladende ikke koster kroner? Bravo til Øregård herfra for at se på det skoleliv, vi byder eleverne, med friske øjne, med henblik på at gøre det såvel mere menneskeligt som mere udbytterigt. Jeg ser frem til at høre om de erfaringer, man gør sig. Spørgsmålet om karakterernes (og herunder også selve karakter-skalalens) indflydelse på eleverne har vi faktisk været opkring i flere omgange i GLs hovedbestyrelse og uddannelsesudvalg, og jeg vil arbejde for, at vi inddrager erfaringerne fra eksperimenter såsom Øregård Gymnasiums i vores arbejde og diskussioner.

Men hvordan mon eksperimentet vil blive modtaget i de kredse, hvor man drømmer om flere og flere målinger og tests af eleverne (og alle andre i skolen, i øvrigt)? Hvor der hele tiden skal være et klart performance-krav at leve op til og blive målt ud fra, så ethvert frem- eller tilbageskridt kan dokumenteres, og der ikke er nogen tvivl om, at “enhver skattekrone bliver anvendt optimalt”?

http://www.bt.dk/danmark/dansk-gymnasium-dropper-karaktererne-der-er-for-meget-pres-paa-eleverne