11:15 | 16.12.2017

“Det er et kæmpe problem! Nogle lærere er virkelig hårdt ramt og over lang tid – ikke bare en uges tid.” “Nogle bliver voldsomt belastede”. “Vi er bekymrede for HF-reformen og den skæve arbejdsbelastning.” “Nogle fags undervisning ligger næsten kun i 1. og 3. semester – hvad skal lærerne så lave i 2. og 4. semester?” “Det er et stort problem.” “Et eksempel på 54 arbejdstimer timer om ugen indtil uge 44.”

Sådan lød det fra forskellige VUC-ers tillidsrepræsentanter, da vi i forbindelse med GL’s repræsentantskabsmøde tog en runde om blandt andet skæv arbejdsbelastning efter reformen.
I GL er vi meget opmærksomme på problemerne i den nye HF-struktur for visse fag, og vi har også tidligere fået eksempler fra en skole, hvor lærerne i efteråret har over 30 undervisningslektioner om ugen for så i foråret kun at have meget lidt at lave. Det rammer især fag som idræt og billedkunst, men også andre fag hvor fx lærere med KS-fagene ligger skævt.

På samme møde blev der fra flere af VUC-erne berettet om et væld af ekstra møder, og den komplekse hverdag er altså blevet endnu mere kompleks og yderligere presset i en situation med samtidige nedskæringer. Det er klart, at der opstår behov for møder, når man skal reformere en uddannelse, og nogle steder er det ud fra et fornuftigt ønske om at inkludere lærerne i beslutningerne, men man skal for det første være opmærksom på, om resurserne er der, og som en TR sagde: “Vi er jo nødt til at planlægge de nye projekt/praktikforløb, men så har man samtidig ikke trukket sig fra alt mulig andet projektmageri.”

I det hele taget virker projekt-praktik-perioderne som et stort administrativt projekt (og jeg går selv til en masse møder i den sammenhæng). Selv om det er fornuftigt at forsøge at give HF en stærkere særlig profil, så har man efter min overbevisning lavet en alt for kompliceret struktur. Politikerne har ønsket at professionsrette HF i alt for stor grad. Samtidig har de erkendt, at eleverne jo ikke er klar til dette professionsvalg før 1. HF, og derfor har man lavet en struktur, der lægger op til alle mulige krumspring for at ruste eleverne til at vælge, herunder projekt/praktik-perioderne. Jeg mener, at politikerne allerede nu bør overveje kraftigt, om man ikke skal slække lidt på ambitionerne om erhvervsretningen af HF og skrue lidt ned for, hvor meget fagpakkerne skal tones. Så kan vi samtidig lettere leve med, at eleverne vælger “pakke” fra starten af 1. HF, så vi ikke får de mange afbrudte forløb med projekter på tværs af klasser, og vi får den gevinst, at de kan være del af et trygt klassefællesskab begge år. Det er fint at inddrage virkeligheden i undervisningen, herunder udadrettede aktiviteter, der kan have form af projekter og besøg fx i virkelige institutioner (“praktik”), men det vil give et langt mindre komplekst og mødetungt HF, hvis det integreres i de enkelte faglige (eller flerfaglige) forløb i en fast klasse.

Indlæg bragt på https://gymnasieskolen.dk/er-hf-reformen-en-svipser 15/12 2017