20:18 | 24.10.2018

I takt med forringelserne af vores arbejdsvilkår er frustrationerne vokset. Måske netop derfor synes der ved dette valg at være en tendens til at føre næsten Trump-agtige skræmmekampagner, især med erhvervsskoleområdet i fokus. Præmissen her er, at GL ikke er en velfungerende fagforening. At roden til vores store problemer i sektoren blandt andet skyldes GLs manglende evne til at kæmpe medlemmernes sag.
Det ville unægtelig være nemt og dejligt, hvis problemerne i sektoren kunne løses ved at optimere dialogen mellem hovedbestyrelsesmedlemmer, eller ved at finde løsninger på arbejdsintensivering igennem konstruktiv dialog imellem rektor og den individuelle lærer, men det er i min optik slet ikke her, vi er i dag. Den kollektive lærerbisse skal skrues på, og gode erfaringer fra OK18 skal danne grundlag for vedvarende pres og organisering i fællesskab.
At stille medlemmerne i udsigt at vores problemer alene kan løses af en stærk central enhed i GL med en ny hovedbestyrelse, og at påstå at GL ikke er fulgt med tiden og i øvrigt ikke er gode nok til at varetage erhvervsgymnasiernes interesser, tangerer i bedste fald valgflæsk. I værste fald er der tale om uvidenhed i forhold til vores fagforenings gode arbejde eller ligefrem bidrag til mistillid til foreningen af valgstrategiske årsager.

Hvem er GL?
At rette sin vrede over forringede vilkår i sektoren imod ”GL” forstået som hovedstyrelsen og sekretariatet er for mig for letkøbt. For hvem er GL? Svaret er selvfølgelig: Det er vi. GL er en demokratisk forening, hvor man får de hovedbestyrelsesmedlemmer og TRer, man selv peger på. GL er også en mindre spiller i en stor sammenhæng på arbejdsmarkedet, hvor andre med større magt har modsatrettede interesser. Det betyder ikke, at GL centralt gør et dårligt stykke arbejde. Tværtimod.

Hvad kan du gøre for GL?
Først og fremmest kan du have tillid til din fagforening og din TR. Ingen fagforening har mig bekendt nogensinde opnået gode og vedvarende resultater ved at have en stærk central enhed kombineret med en stor skare af utilfredse, men passive medlemmer. Den ubekvemme sandhed er, at det systematiske pres skal komme fra den brede bund i organisationen, såvel som fra toppen. Der er heldigvis mange stærke og solidariske lærerkollegier derude, ligesom der også findes lydhøre ledere. Men især på erhvervsskoleområdet er der problemer med at organisere lokalt, og om noget har OK18 vist, at det hjælper at lægge kollektivt pres og arbejde sammen. I den sammenhæng kunne man passende omskrive endnu en fortærsket reference fra amerikansk politik: Ask not what your union can do for you – Ask what you can do for your union.
Vend utilfredsheden mod inkompetente ledelser og lokal- og folketingspolitikere. Diskutér med meningsdannere, mød op på gaden og til medlemsmøder. Hvad GL kan gøre for dig er at kæmpe kampen sammen med dig og dine kolleger, og det er vores forening rigtig godt rustet til. Vi har brug for stærke og organiserede lærerkollegier og TR-samarbejder, der finder kræfter og nye veje til at få vores dagsorden igennem og taler med samlet stemme.

Den nødvendige solidaritet.
Vi er nødt til at kunne tale om den manglende strategiske indsats i lærergruppen, når vi brokker os over, at lokallønnen er alt for lav. Vi er nødt til at turde banke hårdt i bordet, hvis ledelsen besværliggør TRs arbejde ved at give alt for lidt tid til at udføre opgaven. Og så kan det altså heller ikke nytte, at man bebrejder GL i debatten på de sociale medier, hvis man ikke engang gider at være medlem og tage ansvar for at præge retningen.
GL er foreningen, der varetager dine interesser som gymnasielærer – både når det gælder arbejdsvilkår og uddannelsespolitik. Det bør ikke være en ubekvem sandhed i valgkampen, at vi har en kompetent og stærk centralorganisation og i stedet bør opruste på den lokale medlemsorganisering.
Stort set al min erfaring med GL centralt viser mig, at GL prioriterer rigtigt, laver fremragende lobbyarbejde og overenskomstforberedelse for kollektivet – også på erhvervsgymnasieområdet, hvor især områdebestyrelsen varetager interesserne. At hævde, som det er blevet gjort her i valgkampen – at der i GL skulle være et A- og et B-hold er ganske enkelt kontrafaktisk! Og heldigvis for det.
Er der plads til forbedring? Selvfølgelig. Det er blandt andet derfor, at vi har et valg. Kan du som menigt medlem være tryg ved din forening og dens ledelse? Bliver dine interesser varetaget, når du er ansat på et erhvervsgymnasium? Helt klart!

Anne Sophie Huus Pedersen
Lærer og TR på Tradium Teknisk Gymnasium. Netværkskoordinator i GLs TR-netværk for erhvervsgymnasier i Midtøstjylland. Medlem af GLs Arbejdspladsudvalg og Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier.
Kandidat for Liste 1