11:53 | 06.9.2015

Tænk lige en stund over, hvad du vil vælge, hvis du fik tilbuddet: En lidt flottere bil, et lidt pænere køkken, et nyt sæt tøj, en tur i byen… eller gode uddannelser til vores børn og unge?

Regeringens to »uddannelses«-ministre siger i et debatindlæg i onsdagens Stiftstidende, at vi skal prioritere og derfor skal spare milliarder på uddannelse.

Men det er tom retorik, når de ikke siger, hvad de så åbenbart hellere vil have end bedre uddannelser: I regeringsgrundlaget fremgår det klart, at skattelettelser er en prioritet. Hertil kan lægges alle de utallige milliarder, man siden 2001 har prioriteret til skattelettelser. Altså ønsker regeringen, at vi hver især skal have lidt flere penge privat. Er det virkelig det, vi ønsker? Er det en klog prioritering i lyset af den globale konkurrence?

Ministrene siger, at institutionerne vel kan effektivisere sig ud af problemet og i øvrigt har fået flere penge. Men de kan ikke regne. Man skal selvfølgelig regne udgifterne pr. elev, og taxametret pr. elev er faldet for alle gymnasieuddannelser siden 2008. Så ja, vi kan effektivisere, men det er allerede gjort! Det er naivt og uden grundlag at tro, at yderligere nedskæringer ikke vil koste på kvaliteten.

Bragt i Aarhus Stiftstidende 4/9 2015