23:00 | 22.10.2018

D. 19/10 havde jeg nedenstående debatindlæg i den trykte udgave af Politiken.

 

“Debat: GYMNASIER: Gymnasierne er ved at forbløde

SOCIALDEMOKRATIET lover, at de årlige 2-procents nedskæringer på uddannelse stopper, hvis partiet erobrer regeringsmagten ved det kommende valg. Det er et afgørende brud med regeringens ensidige syn på den offentlige sektor som en udgift, og det skal Socialdemokratiet have en oprigtig tak for. Problemet er bare, at de gymnasiale uddannelser vil lide afgørende skade inden da. Der er behov for handling nu i forhandlingerne om finansloven for 2019.

De gymnasiale uddannelser er ved at forbløde. Regeringens årlige nedskæringer har ramt sektoren hårdt, og bl. a. er langt over 1.000 undervisere blevet sparet væk som direkte konsekvens. De tilbageværende må derfor undervise stadig flere elever, hvilket selvsagt giver mindre tid til den enkelte elev, imens undervisningen bliver præget af mindre forberedelse og efterbehandling, øget standardisering og hyppigere lærerskift.

Kvalitetsfaldet rammer alle elever, men visse grupper er særligt udsat. Det må forventes, at frafaldet vil øges og mest blandt dem, som har særligt behov for den tætte og stabile forbindelse til en lærer, som har overskud til at se dem og handle hensigtsmæssigt i forhold til deres individuelle forudsætninger.

De gymnasiale uddannelser er i dag for unge fra alle samfundslag og med alle mulige personlige baggrunde. Regeringens fortsatte nedskæringskurs sænker ikke kun kvaliteten af undervisningen for alle og svækker dermed Danmarks eneste naturlige råstof – den sætter også gymnasiernes bidrag til at skabe mønsterbrydere og social mobilitet over styr.

Visse steder er skolernes eksistensgrundlag decideret truet. Også geogra-fisk er vi på vej mod et mere ulige og uddannelsesopdelt Danmark, hvor borgere uden for de store byer får ringere adgang til gymnasiale uddannelser, deres kommuner får sværere ved at fastholde og tiltrække skatteborgere, og de store universitetsbyer får et mere begrænset rekrutteringsgrundlag til deres institutioner.

Nedskæringerne er på ingen måde en god forretning – det er en skrøne og udtryk for et politisk modelune, at for mange går i gymnasiet. Tværtimod er det helt entydigt en god forretning for den enkelte og samfundet. Også når man bygger en erhvervsuddannelse oven på en gymnasial.

Budskabet fra virkeligheden er, at elastikken allerede er strakt meget længere, end den burde – og næste år sprænger den! Hvis 2-procents nedskæringerne også er en del af finansloven for 2019, bliver skadevirkningerne ude på skolerne så omfattende, at det slet ikke kan repareres med et efterfølgende stop for nedskæringerne fra 2020. Socialdemokraterne er på ret kurs, men hvis de vil stoppe nedskæringerne, hvis de selv har regeringsmagten, må vi forvente, at de også vil kræve dem af finansloven nu.”