12:01 | 25.10.2015

Citat: “Vi talte om kritik på arbejdspladsen og hvorfor der er en stærk stigende tendens til, at kritik alt for ofte bliver opfattet som illoyal og personificeres til, at det er kritikkens ejermand, der er besværlig og har en negativ attitude. Dette endda selv om kritikken er nok så konstruktiv. Og resultatet kan I nok regne ud, – en stærk tendens til at alle klapper i og putter sig, for hvem ved, hvornår næste omgang effektiviseringer kommer og hvem pilen så peger på.”

– Jeanette Sjøberg, Folkeskolen.dk.

Ja, netop, og forskeren Rasmus Willig har endda set på, hvordan denne tendens til at vende kritik mod afsenderen er en integreret del af den New Public Management-bølge, som danske beslutningstagere mere eller mindre bevidst har omfavnet de senere år. Men hvad stiller vi så op? Jo, GL har de sidste 2 år arbejdet på  at transformere sig til en mere organiserende fagforening, hvor lærerne får støtte og redskaber til at bakke hinanden op på arbejdspladsen. Nedenstående artikel (som præsenteres i vores folkeskole-kollegers fagblad) har et ganske lavpraktisk og spændende bud (stjålet fra det private erhvervsliv, no less – så burde såvel Finansministeriet som Liberal Alliance, McKinsey og hvad de ellers hedder jo være glade!) på, hvad man helt konkret kan gøre for at modvirke tendensen til, at kritik søges bremset gennem angreb på afsenderen. Det handler ganske enkelt om at organisere sig således, at man skiftes til at agere den lokale Rasmus Modsat. Jeg kan godt lide ideen som udfoldes i artiklen, og tanken om at komme med helt konkrete bud på, hvordan man kan agere lokalt. Der er ingen tvivl om, at der er mange flere lokale kampe at udkæmpe i dag, og jeg ser det som helt essentielt for en fastholdelse af vores faglige identitet og stolthed, at vi finder metoder til at kunne påvirke den (mere og mere pressede) arbejdssituation, vi deler med vores kolleger og elever, og at vi herunder finder måder at ytre kritik på, som ikke kan bremses gennem NPM-tyranni.

Jeg mener i øvrigt, at den virkelig kloge leder selv ville sørge for at etablere en sådan struktur, hvor kritikken fra medarbejderne kan flyde frit, og ikke samler sig om ganske få personer – men indtil vi ser det ske i vores sektor skal vi måske overveje at gå foran med nogle gode eksempler…

https://www.folkeskolen.dk/572884/rasmus-modsat—kritik-paa-skiftehold